<div align="center"> <h1>Oleska Gazeta Powiatowa</h1> <h3>Przegląd materiałów zamieszczanych w Oleskiej Gazecie Powiatowej.</h3> <p>Olesno, prasa regionalna, powiat oleski, województwo opolskie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ogp.interka.pl/" rel="nofollow">http://www.ogp.interka.pl/</a></p> </div>